Disclaimer


Algemeen

“Gewoon internet” verleent u hierbij toegang tot verzakkingbaarmoeder.nlen publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door “Gewoon internet” en derden zijn aangeleverd. “Gewoon internet” behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op verzakkingbaarmoeder.nlis bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op verzakkingbaarmoeder.nlaangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van “Gewoon internet”. Aan de getoonde teksten, afbeeldingen en andere content kunnen geen rechten worden ontleend. “Gewoon internet” is niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke vorm dan ook als gevolg van onjuiste informatie op verzakkingbaarmoeder.nl.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op verzakkingbaarmoeder.nl. “Gewoon internet” oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. “Gewoon internet” zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij “Gewoon internet” en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van “Gewoon internet”, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Gebruikte media van derde partijen.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van verzakkingbaarmoeder.nlop te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.